Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP

Thông tin mới cập nhập
TRANG CHỦ > THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP  > Về việc hỗ trợ gạo lần 3
Về việc hỗ trợ gạo lần 3
2020.10.06

Đã bắt đầu giờ học của kì 2 từ ngày 1 tháng 10 .Ngày đầu tiên của học kì , học viện đã hỗ trợ gạo lần thứ 3 đến học sinh.

Tại học viện thì có các biện pháp đối phó virut corona ,chúng tôi vẫn đang làm các biện pháp như đo nhiệt độ khi đến trường ,khử trùng bằng cồn ,thông gió ,đeo khẩu trang .Ngoài ra , nếu cơ thể có một chút không khỏe thì thảo luận với trường , theo dõi và thực hiện các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện tại , học viện này chưa có người nào bị lây nhiễm virut corona  giáo viên của trường ,học sinh .chúng tôi vẫn tiếp tục làm vậy .Chúng tôi muốn cố gắng phòng chống lây nhiễm.