Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ
TRANG CHỦ > THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

LIÊN HỆ QUA ĐIỆN THOẠI

 • KYUSHU NICHIGO GAKUIN
  TEL.092-551-8587 
  Thời gian mở cửa (từ thứ 2 ~ thứ 6, thời gian 8:30 ~ 17:30) giờ Nhật bản
 • Liên hệ từ Trung quốc
  QQ号 1453531991
  Người phụ trách: KIHARA KO 
  Thời gian mở cửa (từ thứ 2 ~ thứ 6, thời gian 8:30 ~ 17:30) giờ Nhật bản
 • Cách liên lạc từ Việt nam
  Liên hệ qua Facebook
  Người phụ trách: NGUYEN THI HOAN 

Liên hệ qua mail

E-mail:jzry@gaea.ocn.ne.jp
※Ngày hôm sau, người phụ trách sẽ liên lạc lại.