Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG
TRANG CHỦ > HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG

LỊCH BIỂU CỦA NĂM

2 KỲ

Kỳ đầu ngày 1 tháng 4 ~ ngày 30 tháng 9
 • Tháng 4
  Kỳ 1 bắt đầu
  Lễ nhập học kỳ tháng 4, giới thiệu về trường, kiểm tra sức khỏe
  Tháng 4
 • Tháng 5
  Hoạt động ngoại khóa
  Tháng 5
 • Tháng 6
  Kỳ thi EJU (lần 1)
  Tháng 6
 • Tháng 7
  Kỳ thi năng lực tiếng nhật (lần 1)
  Lễ hộ Tanabata
  Đại hội thể thao
  Tháng 7
 • Tháng 8
  Nghỉ hè
  Tham gia đến thăm các trường
  Tháng 8
 • Tháng 9
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật
  Kết thúc kỳ đầu
  Nghỉ thu
  Tháng 9
Kỳ 2 ngày 1 tháng 10 ~ ngày 31 tháng 3
 • Tháng 10
  Kỳ 2 bắt đầu
  Lễ nhập học tháng 10, giới thiệu về trường, khám sức khỏe
  Tháng 10
 • Tháng 11
  Kỳ thi EJU (lần 2)
  Tháng 11
 • Tháng 12
  Kỳ thi năng lực tiếng nhật (lần 2)
  Tổ chức tiệc giáng sinh
  Nghỉ đông
  Tháng 12
 • Tháng 1
  TẾT
  Tháng 1
 • Tháng 2
  Buổi thuyết trình toàn trường
  Buổi hướng dẫn về việc học tiếp lên các trường Cao đẳng, Đại học
  Tháng 2
 • Tháng 3
  Lễ tốt nghiệp
  Kết thúc kỳ 2
  Nghỉ xuân
  Tháng 3

HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

◎Hoạt động ngoại khóa
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
 • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
◎Đại hội thể dục thể thao
 • Đại hội thể dục thể thao
 • Đại hội thể dục thể thao
 • Đại hội thể dục thể thao
 • Đại hội thể dục thể thao
◎Lễ hội Tanabata
 • Lễ hội Tanabata
 • Lễ hội Tanabata
◎Lớp học nấu ăn
 • Lớp học nấu ăn
 • Lớp học nấu ăn
 • Lớp học nấu ăn
 • Lớp học nấu ăn

Học định hướng

 • Học định hướng
 • Học định hướng

Áp dụng những kiến thức đã học để phát biểu. Buổi hướng dẫn học tiếp lên chuyên nghành, đại học. Cuộc thi hung biện bằng tiếng nhật

 • Áp dụng những kiến thức đã học để phát biểu Buổi hướng dẫn học lên các trường Cao đẳng, Đại học Cuộc thi hung biện tiếng Nhật
 • Áp dụng những kiến thức đã học để phát biểu Buổi hướng dẫn học lên các trường Cao đẳng, Đại học Cuộc thi hung biện tiếng Nhật
 • Áp dụng những kiến thức đã học để phát biểu Buổi hướng dẫn học lên các trường Cao đẳng, Đại học Cuộc thi hung biện tiếng Nhật
 • Áp dụng những kiến thức đã học để phát biểu Buổi hướng dẫn học lên các trường Cao đẳng, Đại học Cuộc thi hung biện tiếng Nhật