Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

HỖ TRỢ CHO DU HỌC SINH

HỖ TRỢ CHO DU HỌC SINH
TRANG CHỦ > HỖ TRỢ CHO DU HỌC SINH

HỌC BỔNG

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ

◎Điều kiện
Những học sinh đủ điều kiện dưới đây
 • Học sinh trong thời gian học tập tại trường đạt 100% chuyên cần.
 • Học sinh có thành tích học tập Giỏi
 • Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có nguyện vọng học tiếp lên Đại học tại Nhật Bản.
 • Học sinh đang không nhận học bổng khác.
 • Học sinh có người bảo lãnh thu nhập không quá 5.000.000yên / 1 năm
◎Số tiền
30000 yên ×12 tháng

CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ SAU KHI VÀO ĐẠI HỌC

◎Điều kiện
Đạt điểm thi EJU (thành tích được tính theo cấp bậc)
◎Số tiền
48000 yên /tháng × 12 tháng

HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT CỦA HỌC VIỆN

◎Điều kiện
Những học sinh đủ điều kiện dưới đây
 • Xin giấy chứng nhận điểm thi từ “Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Cục Hợp Tác Quốc Tế”.
 • Học sinh Việt nam sẽ tính điểm thi tốt nghiệp môn “Toán” “Văn” “Điểm trung bình của những môn còn lại”.
◎Số tiền
10000 yên / tháng × 6 tháng (Điểm đạt 60 ~ 66.5%)
20000 yên /tháng× 6 tháng (Điểm đạt 66.65% trở lên)
HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT CỦA HỌC VIỆN

HỌC BỔNG HỌC VIỆN

Học bổng của học viện năm 2017 (12 học sinh)
◎Điều kiện
Những học sinh đủ điều kiện dưới đây
 • Học sinh trong thời gian học tập tại trường đạt 100% chuyên cần.
 • Học sinh có thành tích học tập giỏi.
 • Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có nguyện vọng học tiếp lên các trường Chuyên ngành, Đại học tại Nhật Bản.
 • Học sinh đang không nhận học bổng khác.
 • Học sinh có người bảo lãnh thu nhập không quá 5.000.000yên / 1 năm
◎Số tiền
20000 yên /tháng ×6 tháng (kỳ 1)
20000 yên /tháng ×6 tháng (kỳ 2)

TUYÊN DƯƠNG

Đạt thành tích giỏi xuất sắc, thành tích giỏi, đạt chuyên cần tối đa, chuyên cần
 • TUYÊN DƯƠNG
 • TUYÊN DƯƠNG

CHI PHÍ Y TẾ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

GÓI BỒI THƯỜNG DÀNH CHO DU HỌC SINH

Từ lúc nhập học nhà trường sẽ đăng ký cho tất cả học sinh, phí nhà trường chịu trách nhiệm
Trong thời gian học ở trường tiền chữa bệnh, tai nạn, bồi thường thiệt hại toàn bộ nhà trường chi trả.
Chi tiết truy cập vào link này.
URL: http://www.jlic.or.jp/
GÓI BỒI THƯỜNG DÀNH CHO DU HỌC SINH

VIỆC LÀM THÊM

Những học sinh có nguyện vọng muốn làm thêm, giáo viên phụ trách về đời sống sẽ giúp đỡ.
◎Xác nhận nguyện vọng của mỗi học sinh.
◎Nói về vấn đề việc làm thêm
Cách tìm việc, khi nghỉ phải tuân thủ những quy đinh của công ty, nói về phương tiện giao thông, cho luyện tập chào hỏi khi đi phỏng vấn.
 • VIỆC LÀM THÊM
 • VIỆC LÀM THÊM