Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP

Thông tin mới cập nhập
TRANG CHỦ > THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP  > Hỗ Trợ Gạo Lần 4
Hỗ Trợ Gạo Lần 4
2021.05.13


Các lớp học khoá nhập học năm 2021 đã bắt đầu.
Vào buổi học đầu tiên trường đã phát gạo cho các em học sinh mới, mong muốn các em nỗ lực hết mình cả về học tập, đời sống và chống lại dịch Covid.
Các em vui vẻ khi bê gạo về.
Vẫn tiếp tục từ năm ngoái tôi muốn tất cả các Thầy Cô Giáo, Tất cả Học sinh chú ý đến những thay đổi về sức khỏe của bản thân, kiểm tra nhiệt độ và rửa tay khử trùng . Để ngăn chặn triệt để sự lây lan của covid thì mọi phải tránh tụ tập nơi đông người,không tiếp xúc quá gần, không ở nơi có không thí không thoáng.

  

Có lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp nên học sinh  học online từ ngày 10 tháng 5.