Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP

Thông tin mới cập nhập
TRANG CHỦ > THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP  > GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG
GỬI TỚI CÁC EM HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG
2020.05.02

Do việc ngăn chặn lây Lan Virut  Corona. Trường học sẽ bắt đầu học đi học lại từ ngày 1 tháng 6.

Cho tới thời điểm đó thì các em vẫn tiếp tục học online.