Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP

Thông tin mới cập nhập
TRANG CHỦ > THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP  > TUYÊN BỐ KHẨN CẤP
TUYÊN BỐ KHẨN CẤP
2020.04.14

Thông báo đóng cửa( trường nghỉ) tạm thời.

Do việc ngăn chặn sự lây Lan virut corona Trường học sẽ tạm thời đóng cửa trong thời gian này.