Kyushu nichigo gakuin Kyushu nichigo gakuin

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP

Thông tin mới cập nhập
TRANG CHỦ > THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬP  > Về vấn đề kéo dài thời gian nghỉ giảng dạy
Về vấn đề kéo dài thời gian nghỉ giảng dạy
2020.08.18

Đã được cho phép kéo dài thời gian nghỉ giảng dạy từ ngày 17/8~31/8 (Tuỳ theo tình hình chấm dứt lây nhiễm bệnh dịch cũng có trường hợp kéo dài thời gian , thay đổi)